Prisjustering fra 18.10.2019

Prisene på displayeneheter, både reparasjon og bytteenheter, er justert med virkning fra 18. oktober 2019.

Avtaler om reparasjon/bytteenheter inngått før 18. oktober får naturligvis den "gamle" prisen.

Våre priser ble sist justert mai 2016.

Additional information