SAAB 9-5 SID Demontering og Montering

Følg denne linken for 9-3: SAAB 9-3 SID1/SID2-enhet

SAAB ACC-enhet

ACC-enheten i 900, 9-3 og 9-5 tas ut i prinsippet på samme måte som SID-enheten. Følg linken over for 9-3 eller les under for 9-5.

SAAB 9-5 SID1 og SID2-enhet

Demontering

1. Bruk en "halvmyk" flat gjenstand, for eksempel en tynn plast stekespade. Rimi har en billig-type som egner seg veldig bra. Stikk denne inn noen millimeter mellom dashbordet og kanten på SID, og vipp SID ut av dashbordet 0,5-1 cm slik at du får tak med fingrene.

Alternativt kan du bruke en skrutrekker slik det er vist på bildet under. Bruk gjerne en "halvmyk" flat gjenstand, for eksempel en plast slikkepott, og stikk denne inn mellom dashbordet og kanten på SID. Denne beskytter dashbordet mot merker. Skrutrekkeren bør også dekkes med maskeringstape for å unngå at den setter merker. Stikk så den flate skrutrekkeren inn mellom slikkepotten og kanten på SID. Tipp SID ut av dashbordet med skrutrekkeren.

Det skal ikke være nødvendig å bruke særlig kraft. Om SID sitter fast forsøk det samme på venstre side. På nyere 9-5 kan SID sitte veldig godt! Bruk nødvendig kraft på eget ansvar!

Pass uansett på at dashbordet er tilstrekkelig beskyttet så det ikke blir noen merker på det.

 

2. Hold igjen SID med en finger i åpningen som du nettopp fikk mellom SID og dashbord. Gjør samme manøveren som i punkt 1 på venstre side.

 

3. Nå skal SID ha sluppet taket i dashbordet. Trekk SID ut.

Trykk inn låsen på kontaktens høyre side og sving kontakten bakover. Sving kontakten videre inntil det er mulig å løfte den ut på venstre side av SID.
På noen modeller har kontakten lås på begge sider. Da må begge låsene klemmes inn samtidig og kontakten trekkes rett bakover.

 

4. Pakk den inn, polstre godt og send den til oss. Kontaktinfo

 

Montering

1. Hekt kontakten inn på venstre side av SID og sving kontakten inn. Trykk kontakten forsiktig helt inn inntil den går i lås.

2. Skyv SID på plass.
Der er lurt å sjekke at SID er i orden og at alle lysene i SID er i orden før den skyves på plass den siste centimeteren som låser den i dashbordet.

Alle enhetene blir testet etter reparasjon, og defekte pærer blir skiftet ut, men det er alltid lurt å kontrollere.

 

Additional information