Prisjustering fra 4. mai 2016

Prisene på displayeneheter, både reparasjon og bytteenheter, er justert med virkning fra onsdag 4. mai 2016.

Avtaler om reparasjon/bytteenheter inngått før 4. mai får naturligvis den "gamle" prisen.

Våre priser ble sist justert januar 2014.

Additional information